Kapat

Astrolojiye Göre Gezegenlerin Özellikleri

Astrolojiye Göre Gezegenlerin Özellikleri

Astroloji de her burcun bağlı olduğu bir gezegen vardır. Burçlar bu bağlı olduğu gezegenlere göre özelliklerini alırlar ve burcların üstünde bu gezegenlerin büyük etkisi bulunmaktadır. Astroloji dünyasında Güneş ve Ay’ dan sonra 10 adet gezegen bulunduğu söylenmektedir. İşte Size bu yazımız da astrolojiye göre gezenlerin özellikleri ve burçların üzerindeki etkilerinden bahsettik.

Güneş

Güneş Astroloji’de önemli bir güç olarak yorumlanır. Güneş Dünya’ya hayat verdiği gibi kişisel haritada çok önemlidir. Güneşin bulunduğu burç kişinin haritasında kişiliğinin nasıl belirlendiğini vurgular. Birçok insan kendi burcunun özelliklerini karakterinde taşır.

Astroloji’de Güneş ve Ay’dan, ışıkları diye söz edilir. Güneş bizim burcumuzun özelliğini anlatır. Aynı zamanda Aslan burcunun yönetici gezegenidir. Güneş sembolünün  içindeki nokta hayatımızın çekirdeği anlamına gelir. Bu çekirdek hücreyi sembolize eder.

Güneş Astroloji’de otoriteyi, babalık kavramlarını yaşam enerjini, canlılığı gösterişi, populeriterliği, üstünlük tutkusunu, başkalarında hayranlık uyandırmayı, önderliği, başarı tutkusunu, asaleti, benliği, yüksek rütbeleri, doğruluğu ve dürüstlüğü vurgular.

Güneş Dünya’nın merkezi ve gücüdür. Ayrıca sağlık olarak kalp, omurilik, atardamar, beynin sol, vücudun sağ tarafı, kalçaların üst tarafı (spermler), erkeğin sağ, kadının sol gözünü temsil eder. Güneş önderliğin, başarının önemidir. Yönettiği mekanlar, şeflerin bulundukları ortamlar, idare binaları, başkentler, sahneler, saraylar ve lüks gazinolardır. Bölgeleri, kurak ve güneşli olan yerlerdir. Metalleri altın ve altından üretilen takılardır.

Ay

Ay bizim duygularımız üzerinde büyük bir rol oynar. Ay duygularımızın uydusu olduğu kadar gezegenlerden çok yakın olduğu için bizi doğrudan etkiler. Ay’ın gel-git olaylarından yani suların kabarması, çekilmesi ve sıvıların etkilendiğini biliyoruz. Aynı bu etki gibi kişinin ruh halleri üzerinde de ayın etkileri büyüktür.

Ay Astroloji’de Yengeç burcunun yöneticisidir. Kişisel haritada ayın konumu kişinin yaşam karşısındaki tutumunu güçlü duygusal davranışlarını ve psikolojik yapısını gösterir.

Ay duygularımızı temsil ettiği kadar özel haritada anneyi de sembolize eder. Ve genel olarak kadınları temsil eder. Ayrıca korumacılık da ayın etkisi altındadır. Ay’ın etkileri düzensiz ve değişkendir. Duyguları, hobileri kişilerin ruhsal potansiyelini yansıtmasını şefkatli, duygulu ve kaprisli yaklaşımlarını, aileyi, büyümeyi, verimliliği hassasiyeti, romantizmi, sahip olunmacılığı, bilinç seviyesini ve dokunma ihtiyaçlarını gösterir.

Ay sağlık olarak, göğüs, mide, sindirim sistemi, lenfler, vücut salgıları, rahim, gözler, vücudun sol tarafı, beynin sağ parçası ayın yönetimindeki hastalıklardır.

Ay’ın meslekleri ticaret adamı, denizcilikle ilgili meslekler, ebeler, çocuk bakıcıları ve hemşirelerdir. Yönettiği mekanlar halkevleri, kreşler, çocuk bahçeleri, kür merkezleri.

Merkür

Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir. Bu gezegen güneşin çevresinde dönüşünü tamamlaması 88 günde olur. Merkür Güneş’in yanında küçük bir bezelye tanesi gibi kalır ve ufak siyah bir nokta gibi görünür. Merkür Güneş’in çevresinde dönerken bir taraf karanlık soğuk, diğer tarafı Güneş’in sıcağını ve ısısını alır. Güneşten hiçbir zaman 28’den uzakta olamaz. Merkür İkizler ve Başak burçlarının yönetici gezegenidir. Astroloji’de iletişimi, haberleşmeyi, aklı, zekayı, hızlılığı, çok yönlülüğü, değişkenliği, merakı ve yüzeyselliği simgeler.

Merkür kişinin haritasında o kişinin algılamasının hangi konularda etkin olduğunu gösterir. Düştüğü burca ve aldığı açılara göre kişiye olumlu veya olumsuz özellikler verir. Merkür’ün eğitim üzerinde önemli bir etkisi vardır. Konuşma ve kendini ifade ediş Merkür ‘ün yönetimindedir. Aklın ve bedenin birleşimi Merkür ile yakından ilgilidir.

Sağlık olarak Merkür sinir sistemi, akciğerler, eller, köprücük kemiği ve troid bezini yönetir. Ayrıca hastalık olarak kişinin haritasındaki konumlanmayla detaylı olarak belirlenir.

Venüs

Venüs, Güneş ile Dünyamız arasında kalan gezegenlerin bize en yakın olanıdır. Büyüklük oranı yaklaşık Dünya kadardır ( halk arasında Venüs’e Seher Yıldızı da denir). Gökyüzüne çıplak gözle baktığımız zaman Venüs’ü görebiliriz. Bir adı da sabah yıldızıdır ve güneşten hiçbir zaman 46’dan daha uzakta olamaz. Astroloji’de Terazi ve Boğa burcunun yönetici gezegenidir. Kişisel haritada, sevgi yaşamındaki alışverişi, ilişkileri, ihtirası, şefkate duyulan ihtiyaçlarını belirtir.

Sosyal lüks ve şık ortamları estetiği, güzelliği, yüzeyselliği, tembelliği, kararsız ve dengesizliği anlatır. Ayrıca sanat yeteneği şarkıları, hoş olan bütün estetiği vurgular.

Sevgiyi, aşkı bunun yanında zenginliği de temsil eder. Venüs’ün kişinin haritasındaki konumu onun sevgiye olan bakış açısını belirlediği gibi erkeğin haritasında bir kadında aradığı özellikleri ve beğendiği kadın tipini belirtir.

Astroloji Nedir
İlgili Haber

Astroloji Nedir?

Venüs’ün temsil ettiği hastalıklar böbrekler, boğaz paratroit ses telleri, gırtlak, bademcikler, yemek borusu Venüs’ün yönetimindedir.

Mesleklerde dekoratör, moda, bankacı, çiftçi, diplomat, hukukçu, gibi meslekler Venüs’ün temsil ettiği konular arasına girer. Ayrıca kişinin birçok konu gibi hastalığını, mesleğini özel haritaları belirler.

Mars

Dünya’nın Güneş’e bakan yanında Venüs diğer yanında Mars vardır. Bizden Güneş’e uzak olan dış gezegenlerin ilkidir. Dünyadan bakıldığında kırmızı bir daire gibi görünür. Mars Ay’dan iki kat büyük Dünyadan küçüktür. Kırmızı parlak bir nokta olarak görünür. 15 yılda bir Dünyaya en yakın konuma gelir. Bu kadar yaklaştığı zaman parlak bir yıldız olan Sirius gibi parlar.

Astrolojide Mars Koç burcunun yöneticisi, ikinci olarak da Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Mars fiziksel gücün sembolüdür. Ateşlilik, hırs, cesaret, canlılık, atılganlık, cazibe, acelecilik, şiddet, korkusuzluk, tutku, enerji gibi özellikler Mars’ın karakterini anlatır.

Kazalar, yangınlar, kesici aletler, cinayetler, bedensel sporlar, savaşlar hep Mars gezegeninin etkisindedir. Kişinin özel haritalarında kadının beğendiği erkek tipini anlatır. Ayrıca kişisel aktivitelerini belirtir.

Kişisel haritalarda aktivitelerini belirtir. Kişisel haritada Mars’ın konumlanması kişinin enerjisinin hangi alanlara kanalize olacağı belirlenir. Mars burçlar kuşağındaki bir turunu yaklaşık iki yılda bir tamamlar.

Hastalık olarak temsil ettiği konular kandaki alyuvarlar, mesane, böbreküstü bezleri, kas sistemi, dış üreme organları, kafa, yüz.

Mesleklerde asker, avcı, yarışçı, cerrah, kesici aletler ile ilgili işler Mars’ın yönettiği konulardır. Ancak kişinin hastalığı ve mesleği özel haritalarında konumlanır.

Jüpiter

Jüpiter, güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Uzayda Jüpiter’in Marsla aralarında çok büyük bir boşluk vardır. Jüpiter’in uydularını Galileo keşfetmiştir. Venüs’ten sonra en parlak gezegendir ve tamamıyla gazlardan oluşmuştur. Jüpiter burçlar kuşağındaki bir turunu yaklaşık 12 yılda tamamlar.

Astroloji’de Jüpiter genişleyen fırsatlar yaratan maddi konularda, yapılan planların başarısı Jüpiter’in desteği sayesinde olur. Ruhsal gelişimleri, olgunluğu, felsefeyi, dine bakış açılarını, bilincin gelişmesini, soylu, ateşli, iyimserliği, coşkulu ve şen olmayı, yardımseverliği, umudu, yasaların uygulayıcılığını ve bolluğu dağıtan bir gezegendir.

Jüpiter Yay burcunun yönetici gezegenidir. Kişisel haritada, hangi konularda kişinin gelişeceğini ve şanslarının nasıl konumlandığını sağladığı fırsatları gösterir. Jüpiter yay burcundan sonra ikinci derecede Balık burcunun da yöneticisidir.

Her gezegen gibi Jüpiter’inde olumsuz özellikleri vardır. Haritada iyi konumlanmamış Jüpiter israfa, aşırı oburluğa, kumar merakına, kişinin verdiği sözleri tutmamasına ve pek çok konuda aşırılığa neden olabilir.

Sağlık konusunda Jüpiter bedensel gelişimi, böbrekleri, hipofiz bezini, karaciğeri, yağ bezelerini, pankreası yönetir. Mesleklerde filozof, din adamı, gezgin, misyoner, seyahat acenteleri, gibi meslekler Jüpiter’in yönetimine girer. Ancak kişinin hastalıkları, mesleği gibi birçok konuyu kişisel haritaları belirler.

Satürn

Satürn Güneş Sisteminin, halkalı ve en güzel gezegenidir. Jüpiter’den sonra ikinci büyük gezegendir. Satürn döngüsünü yaklaşık 291/9 zamanda tamamlar. Güneş sisteminin 6. gezegenidir.

Astrolojide Satürn Oğlak burcunun yöneticisi ikinci olarak da Kova burcunun yönetici gezegenidir. Satürn burçlar kuşağının sınırlar koyucu, disipline edici, ağır derslerle öğretici, kişinin sorumluluklarının bilincine varmasındaki önemini, onların yanlışlarını önlerine ağır sınavlar çıkararak, eksiklerini tamamlaması gerektiğini, çoğu zaman ağır derslerle öğrenmemizi sağlayan bir gezegendir.

Satürn her burçta yaklaşık 2,5 yıl kalır. Kişisel haritalarda, engelleri, üzüntüleri ve gecikmeleri anlatır. Satürn sabrın gerçeğin, olgunluğun, bilimsel yasaların, öğütlerin, tutumluluğun gezegenidir.

Her gezegende olduğu gibi Satürn’ün de olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Kişisel haritada olumlu konumlanmış olan bir Satürn bizi disiplinli bir şekilde başarıya götürürken, olumsuz olan bir konumlanma bizi engellerle ve kısıtlamalarla boğuşturur.

Satürn meslek olarak, din adamı, hâkim, öğretmen, madenci, mimar, doktor, antikacı, bekçi, bilimsel yasaları organize eden bir gezegendir.

Sağlık konusunda vücudun iskelet sistemi, dizler, deri ve dişleri temsil eder. Kişinin hayatındaki birçok konu gibi sağlık ve meslek seçimi de özel haritadaki konumlanmadan belirlenir.

Uranüs

Uranüs eski Astrologlar tarafından bilinmiyor ve eski Astroloji’de kullanılmıyordu. 1781’de Herschel tarafından bulundu. Uranüs döngüsünü 84 yılda tamamlar ve her burçta yaklaşık 7 yıl kalır. Güneş sisteminin 7. gezegenidir.

Astroloji’de Uranüs, beklenmeyen ani oluşumları, orijinaliteyi, elektriği, yüksek bilinci, dehayı, bağımsızlığı, örgütlenmeleri, uzayı, astrolojiyi, kurallara başkaldırmayı, yasa dışılığı ve ödün vermemeyi simgeler. Uranüs’ün keşfi sırasında büyük ihtilaller olmuştur. Milletler sömürgelerden Uranüs geleneklerin yıkılmasında etkin rol oynar. Her burçta uzun süre kaldığı için kuşakları etkileyen bir gezegendir.

Uranüs’ünde diğer bütün gezegenler gibi olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Özel haritalarda iyi konumlanmış bir Uranüs bütün yapıcı özelliklerini ortaya koyarken kötü konumlanmış bir Uranüs sert yanlarının ortaya çıkmasına sebep olur.

Sağlık olarak, merkezi sinir sistemini, baldırları yönetir. Meslek olarak bilgisayar, elektronik cihazlar, nörolog, pilot, mucit, astrolog gibi meslekler Uranüs’ün yönetimindedir.

Neptün

Neptün 1846’da bulundu. Güneş sisteminin 8. gezegenidir. Güneş’in çevresindeki dönüşü 165 dünya yılına eşittir. Yaklaşık her burçta 14 yıl kalır. O’da Uranüs gibi kuşakları etkiler. Astroloji’de Neptün hayalleri, soyut olan şeyleri, kurnazlıkları, sanatçılara ilham kaynağı olan edebiyatı, şiiri, bilinmeyeni ve medyumik özellikler sembolize eder.

Neptün Balık burcunun yönetici gezegenidir. Kişisel haritalarda kader etkileri daha belirgindir. Kötü konumlanmış bir Neptün, kişinin gerçeklerden kopmasına ve sorumsuzluğuna sebep olur.

Bu kişilerde kuruntulardan ruhsal hastalıklar sıkça görülür. İyi konumlanmış bir Neptün kişiyi duygusal ince ve alçakgönüllü yapar. Neptün bilinmeyen, çözülemeyenin de gezegenidir.

Sağlık olarak Neptün ayaklar, beyin epifizi telepatik fonksiyonları, belleği temsil eder. Meslek olarak dans, resim, kimyager, denizci, şair, balıkçı gibi mesleklerin temsilcisidir.

Plüton

Plüton 1930 yılında keşfedildi. Güneşin çevresindeki dönüşünü 248 yılda tamamlar. Plüton’un her bir burçta kalma süresi değişiktir. Yaklaşık olarak 14 yıl kalır. Plüton’un bulunuşunda gangsterlik olayları, yeraltı dünyasının karanlık içyüzleri ön plana çıkmıştır.

Astroloji’de Plüton, Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Kişisel haritada eski şartları yıkıp yerine yeni şartların gelmesini sağlar. Ölüm ve yeniden doğuşu sembolize eder. Cinselliğin ve aşırılığın göstergesidir.

Plüton’un haritadaki önemi daha çok kader olaylarıdır. İyi konumlanmış bir Plüton kişiye ahenkli bir güç verirken sert oluşumlardaki bir Plüton gücünü ezici bir şekilde kullanma yoluna gidebilir. Plüton hastalık olarak üreme organlarını, boşaltım sistemini, anormal gelişmeleri, siğilleri, tümörleri, benleri, temsil eder. Meslek olarak jinekoloji, yeraltı örgüt üyesi, kasap, casus, dedektif gibi meslekler arasındadır.

Bir cevap yazın